Meny+

Årsredovisning och hållbarhetsredovisning

hexpol-kombo

För börsnoterade HEXPOL AB i Malmö har G-byrån producerat årsredovisning och hållbarhetsredovisning för verksamhetsåret 2016. Vi har hållit i hela projektet, från design och layout till produktion, tryckning och distribution till aktieägare och dotterbolag över hela världen.