Meny+

HR Support anlitar G-byrån

hrs

HR Support Nordic är ett företag i HR-branschen, som bistår mindre och medelstora företag med HR-relaterade tjänster. Kanske saknar man en HR-resurs i bolaget och behöver hjälp med frågor som rör omställning, lönesättning, rekrytering, avtal m.m. Bland kunderna finns också utländska bolag med kunskaper kring arbetsmarknadens villkor på den nordiska marknaden.

G-byrån har producerat logotyp, grafiskt profilmaterial, hemsida och folder.

Läs mer om HR Support på www.hrsnordic.com