Meny+

Om G-byrån

Vi arbetar för våra kunder, inte åt dem. Med andra ord gör vi vårt yttersta för att skapa marknadskommunikation som svarar upp mot målsättningen och det önskade resultatet. En reklambyrå som G-byrån är ditt företags bollplank, idéspruta, affärskompanjon och vän.

En del använder helikopter, andra går utanför en box. Vi vänder och vrider för att se saker ur nya perspektiv. Vår erfarenhet säger oss att om man bara tänker som slutkunden så är man en god bit på vägen. Just den analysen är vi vassa på – i kombination med att ladda varumärket med rätta känslan och argument.

G-byrån ägs och drivs sedan 2017 av Anders Ohrgren, med drygt 20 års erfarenhet från reklambranschen som anställd på G-byrån. Dessförinnan närmare tio år i den grafiska branschen. G-byrån startade redan 1978 av Larz G Johansson, som ägde bolaget fram till 2016. Från start var det traditionell reklambyrån med tyngdpunkt på B2B. Idag är 50% av kunderna inom B2B och 50% är konsumentreklam, turism och samhällsinformation. I takt med ökad digitalisering har vi de senaste åren på allvar ökat fokus på webblösningar.

G-byrån arbetar brett, både vad gäller kunder och uppdrag. Bland kunderna finns såväl börsbolag som enskilda firmor. Ingen kund är för liten, ingen för stor. De projekt vi arbetar med kan sträcka sig över flera år, likaväl kan de vara avklarade på en kvart. Inget jobb är för stort, inget för litet.