fbpx
0371-180 60 info@g-byran.se

LOGOTYP

Case:

SKYLT FÖR BRUKSMAGASINET

NAMN, LOGOTYP OCH SKYLTAR

G-byrån fick uppdraget att skapa ett namn och en logotyp för en byggnad. För att lyckas väl med uppdraget gjordes en tillbakablick i historien. Här är bakgrunden:

Magasinet byggdes på 1930-talet och får lov att ses som en historisk byggnad i Gislaveds centrala delar. Det finns få publika byggnader kvar från den tiden eller tidigare. Några av den handfulla samlingen är gamla gummifabriken vid Nissan, Johan Orreskolan, Norden-huset och kyrkan.

Det var Svenska Gummiaktiebolaget som uppförde byggnaden för att lagra det rågummi som kom med järnvägen och samtidigt kunna lagra de färdiga produkterna i (galoscher samt bil- och cykeldäck).

Magasinet i Gislaved är tillsammans med den gamla järnvägsbron över Nissan (idag gång- och cykelbro) de sista minnena av att Gislaved har haft järnvägsförbindelser, söderut via Anderstorp till Reftele samt norrut till Hestra. Det är mer än 50 år sedan persontransporterna upphörde och järnvägsminnena i Gislaved bör ses som kulturhistoria. Dels för att det gått lång tid och dels för att nya generationer växer upp utan vetskap om ortens järnvägshistoria.

På ritningar anges benämningen magasin och järnvägsmagasin. Alldeles i närheten låg under 1700–1800-talen också Gyllenfors Bruk och från 1850-talet Gyllenfors Glasbruk. Området har fått namnet Glasbruksområdet och rondellen är benämnd Glasbruksrondellen.

I folkmun kallas byggnaden magasinet eller godsmagasinet.
Vi beslutade att anta namnet Bruksmagasinet. Bruk används som benämning av fabrik eller industri, men har också betydelsen nyttja eller använda. Vi vill med ”bruk” ge byggnaden båda betydelserna – företagsamhet och användbarhet.

Uppdragsgivare: R&J Fastigheter