fbpx
0371-180 60 info@g-byran.se

VISUELL IDENTITET

Case:

VISUELL IDENTITET FÖR GISLAVEDSHUS

EN TYDLIG HEMMAKOMMUNIKATION

I samband med en uppdatering av logotypen skapade G-byrån en visuell design och plattform för kommunikationen för Gislavedshus. 

Förutom att definera logotypens användning, färger och vilka typsnitt som ska användas inkluderas också grafiska element, ikoner/symboler och bildmanér. Därtill introducerades också ”hemmaspråket”, där ordet ”hemma” används frekvent i främst rubriker och som avslutning i texter. Även en ”hemmaordlista” togs fram för att hjälpa till med kreativiteten. En hel del ord som i korrekt svenska ska heta ”hem…” har ersatts av ”hemma…”. Är det rätt att skriva fel? Ja, vi tyckte det och skyller på vår lokala dialekt – samtidigt som vi därigenom hjälper Gislavedshus att bli än mer personliga – där själ och hjärta förmedlas.

Visuell och kommunikativ guide, uppdragsgivare Gislavedshus – kommunalt bostadsbolag i Gislaveds kommun.